Pattision School

เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริทิชโคลัมเบีย มีนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกเข้ามาศึกษายังโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โรงเรียนแห่งนี้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงมักมีการให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทำให้นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างได้รับคำชื่นชมถึงด้านความสามารถและความสำเร็จทางด้านวิชาการ มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อให้พูดได้คล่อง มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรมากมาย