Cambridge Western Academy

ตั้งอยู่ที่รัฐแวนคูเวอร์ เป็นโรงเรียนชั้นนำในเรื่องของการสอนภาษาในประเทศแคนาดา ด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีนักเรียนหลายคนชื่นชอบที่จะไปเรียนที่นี่เพราะเมื่อเรียนเสร็จก็สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ดีๆ ได้ต่อ มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการแค่นักเรียนทุกๆ คน