Burnaby School District

เป็นโรงเรียนประจำเขตเบอร์นาบี รัฐบริทิชโคลัมเบีย เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากนานาชาติเข้ามาเรียนต่อที่นี่มากมาย โดยจะมีการเรียนรวมกับนักเรียนแคนาดา มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดีมากมาย มีระบบ ESL ที่เลือกเอาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างเข้มงวด