การศึกษาที่แคนาดา

การศึกษาที่แคนาดาสำหรับเด็กไทยนั้นมีอะไรบ้าง??

แคนาดา เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเรื่องการศึกษาต่อเป็นอย่างมาก ด้วยคุณภาพของรัฐที่มีต่อการศึกษาของประเทศที่ค่อนข้างสูง

เรียนต่อแคนาดา

ทำไมคนส่วนมากถึงเลือกเรียนต่อที่แคนาดา?

ประเทศแคนาดา ถือเป็นประเทศที่มีคนพูดถึงเป็นจำนวนมาก และเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยว ด้านการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ด้านการศึกษา ปัจจุบันทำไมผู้คนถึงได้ให้ความสำคัญในการไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา วันนี้เราจะพูดถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนตัดสินใจเลือกประเทศแคนาดากัน 1.ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จริง ๆ จะต้องบอกเลยว่า ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมและก่อความรุนแรงในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีเพราะแคนาดาเป็นประเทศที่ความเหลื่อมล้ำ หรือการเปรียบเทียบทางด้านอาชีพค่อนข้างน้อย ประชากรจึงมีรายได้ที่ไม่ได้แตกต่างกันจนมากเกินไป …