Delta School District

ตั้งอยู่ที่รัฐบริทิชโคลัมเบีย ในพื้นที่แห่งนี้มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุดในแคนาดา โรงเรียนแห่งนี้เน้นในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก 90% ของทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษให้คล่องเพื่อให้นักศึกษาที่มาจากต่างประเทศสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความทันสมัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการจบการศึกษาสูง นักเรียนที่จบออกไปความสามารถโดดเด่นแทบทุกคน

Cambridge Western Academy

ตั้งอยู่ที่รัฐแวนคูเวอร์ เป็นโรงเรียนชั้นนำในเรื่องของการสอนภาษาในประเทศแคนาดา ด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีนักเรียนหลายคนชื่นชอบที่จะไปเรียนที่นี่เพราะเมื่อเรียนเสร็จก็สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ดีๆ ได้ต่อ มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการแค่นักเรียนทุกๆ คน

Pattision School

เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริทิชโคลัมเบีย มีนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกเข้ามาศึกษายังโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โรงเรียนแห่งนี้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงมักมีการให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทำให้นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างได้รับคำชื่นชมถึงด้านความสามารถและความสำเร็จทางด้านวิชาการ มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อให้พูดได้คล่อง มีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรมากมาย

Burnaby School District

เป็นโรงเรียนประจำเขตเบอร์นาบี รัฐบริทิชโคลัมเบีย เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากนานาชาติเข้ามาเรียนต่อที่นี่มากมาย โดยจะมีการเรียนรวมกับนักเรียนแคนาดา มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดีมากมาย มีระบบ ESL ที่เลือกเอาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างเข้มงวด