ไปเรียนแคนนาดา ไม่ยากอย่างที่คิด

ศึกษาต่อที่แคนาดาไม่ยากอย่างที่คิด หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนต่อที่แคนาดามีอะไรบ้าง

cannada

 

สำหรับการเรียนต่อที่แคนาดานั้น เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าค้นหา ศิลปะการกีฬาก็ดี และที่สำคัญประเทศนี้ยินดีจะต้อนรับเหล่านักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก เป็นประเทศที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ผู้คนอัธยาศัยดี เหมาะสมกับการเรียนต่อเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นในประเทศแคนาดายังมีการจัด EF เช่นที่เมือง แวนคูเวอร์ หรือ โตรอนโต นั้นยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่จำเป็นและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมการการันตีเข้ามหาวิทยาลัยพันธมิตรชั้นนำในประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆ หลังจบโครงการ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

แคนาดานั้นเป็นประเทศที่มีประชากรคุณภาพ มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ที่สูงและอัตราการว่างงานนั้นค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยที่สูงมากเลยทีเดียว แคนาดานั้นเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการประกาศใช้ “นโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรม” อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของประชากรนั้นมีคุณค่าทางการเมืองและสังคมของแคนาดาเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี พีแอร์ ทรูโดนั้นมีการคาดการณ์ว่าความหลากหลายของประเทศที่มีประชากรหลายประเทศนั้น ภายในปี 2031 ประมาณ 25 – 28 % ของประชากรแคนาดาจะเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศ และ 29 – 32% จะเป็นประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อยโดยคาดการณ์ว่าชาวชนกลุ่มน้อยจะมีสัดส่วนประมาณ 63 % ของประชากรในโตรอนโต 59% ในแวนคูเวอร์ และ 31 % ในมอนทรีออล และความหลากหลายในประเทศแคนาดา ไม่ได้เน้นในเรื่องของเชื้อชาติ แต่ยังขยายไปถึงความแตกต่างทางด้าน วัฒนธรรม ภาษา เพศ ศาสนา ความพิการ และสถานะทางเศรษฐกิจ นายจ้างของชาวแคนาดานั้นจะมีนโยบายการจ้างงาน เพื่อให้แน่ใจว่าตนเป็นตัวแทนของประชากรแคนาดาที่มีความหลากหลาย และด้วยจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 12,000 คน / ปี นั้น นักเรียนและนักศึกษาที่ได้เรียนที่ประเทศแห่งนี้ จะถูกแวดล้อมไปด้วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในห้องเรียนและในสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกแปลกแยกจากสังคมรอบข้าง ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและปรับตัวอยู่ร่วมกับคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ไร้พรมแดนในขณะนี้

มาตรฐานในการศึกษา และ คุณภาพการศึกษาในระดับสูง

มหาวิทยาลัยของแคนาดานั้น มีประวัติอันยาวนานมีชื่อเสียงในด้านของวิชาการและอัตราการได้ทำงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาสูง โดยสามารถที่จะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เผยแพร่โดย Times Higher Education ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทุกปี ได้เปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 อันดับใน แคนาดา คือ

– University of Toronto ว่าได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ อันดับ 18 ของโลก
– University of British Columbia ได้รับการจัดอันดับที่ อันดับ 34 ของโลก
– McGill University ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 40 ของโลก

โปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยในแคนาดาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัย และนักศึกษานั้นจะได้มีส่วนร่วมในการทดลองและเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ตนเองนั้นสนใจ ซึ่งจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่อิงจากนวัตกรรมและการคิดในรูปแบบที่มองไปข้างหน้า งานวิจัยที่ได้ทำโดยมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศในแคนาดานำไปสู่ทฤษฎีในการค้นพบใหม่ๆมากมาย เช่น การค้นพบอินซูลิน การรักษาโลกเอดส์ หรือ เอชไอวี อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ฯลฯ
นอกเหนือไปจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนั้น นักเรียนที่ได้ทำการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในแคนาดายังสามารถที่จะขอ Post – graduation work permit (PGWP) เพื่อที่จะทำงานหาประสบการณ์ในประเทศแคนาดาได้อีกสูงสุด 3 ปี หลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานั้นได้เรียนรู้การทำงานในองค์กรบริการต่างๆ ของประเทศแคนาดาอีกด้วย