เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในแคนาดา

        การศึกษาเป็นอะไรสำคัญมากต้องเรียนรู้รวมถึงตั้งใจให้มากๆ ดังนั่นไปเรียนต่อในต่างประเทศต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะต้องเรียนภาษาของเขาปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียน จะไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องหาข้อมูลหลายอย่าง ในการวางแผนการเดินทางรวมถึงติดต่อเรื่องที่พักในต่างประเทศ ต้องหาข้อมูลให้แน่นพอการำไปเรียนต่อต่างประเทศต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่าง

ไปเรียนต่างประเทศนั่นจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆเป็นต่างชาติ จึงต้องฝึกภาษาบ้านเขาอีกเยอะในการปรับตัวเข้ากับพวกเขา วัฒนธรรมต่างๆก็แตกต่างกันออกไป จึงต้องใช้เวลานานอย่างมากในการปรับตัว เรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญของคนแคนาดาทานอะไรแบบไหนก็จะต้องทานตามเขาไปด้วย ไม่นั่นเราจะลำมากกว่าเดิมเลยต้องนั่งหาอาหารไทยทานก็คงต้องพึ่งมาม่าของไทยอีกตามเคยแหละคะ ที่อยู่คู่คนไทยไปตลอดไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่มาม่าสามารถช่วยชีวิตเราได้ตลอดคะ โดยเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในแคนาดาเอกสารไปสมัครต้องพร้อมเสมอ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างมาก ซึ่งเขาจะให้ส่งเอกสารไปสมัครก่อนส่งแบบจดหมายไปสมัคร ซึ่งถ้าได้เข้าศึกษาก็จะได้รับจดหมายกับมาโดยให้ไปมอบตัวและไปเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในประเทศของเขา ขอวีซ่าไปเขาจะดูว่าเราไปทำอะไรในประเทศของเขา เพราะเรื่องเข้าประเทศตรวจเข้มงวดอย่างมาก ถ้าได้รับจดหมายตอบกับมาก็เท่ากับว่ามีใบผ่านทางแล้ว เพราะเป็นหนังสือรับรองในการเดินทาง ซึ่งจะสังเกตกันได้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละที

ต้องมีหลายขั้นตอนขอวีซ่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะออกประเทศและเข้าประเทศ ขอวีซ่าก็ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยในการเดินทาง เมื่อได้ไปเรียนในแคนาดาแล้วควรจะตั้งใจ ตั้งใจศึกษารวมถึงเก็บเกี่ยวความรู้ให้มาก เข้าศึกษาอย่างรูปแบบใหม่และหนักกว่าเดิม เพราะหลักสูตรของเขาแน่นมากโดยเราต้องตั้งใจเรียนอย่างมาก ในประเทศเขาเข้มงวดให้ความสำคัญต่อศึกษามาอันดับหนึ่งเลย คนแคนาดาจะเน้นเรื่องศึกษาอย่างมากเขาคิดว่าจบมาทุกคนต้องมีงานรองรับไม่ใช่จบมาแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆ ต้องตั้งใจศึกษาอย่างมากซึ่งจะเรียนจบอย่างมีคุณภาพ กลับมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวให้เจริญเติบโตได้ เพียงคุณตั้งใจศึกษาโดยเรียนให้เก่งฝึกฝนทำแบบทดสอบอยู่เสมอ ซึ่งในต่างประเทศการสอนคนละแบบกับของไทยจึงควรตั้งใจขยันทำแบบทดสอบอยู่ตลอดเวลา ควรฝึกฝนเรื่องอ่านอยู่เสมอเวลาเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าควรคำนึงถึงสิ่งพวกนี้ด้วยในเวลาศึกษาอยู่