วางแผนอนาคตหลังเรียนจบ และการหางานในแคนาดา

 การมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นบันไดที่จะปูทางให้เราสามารถสร้างทางเลือกในกาต่อยอดเพื่อหาวงานในอนาคตได้ ท่านเคยคิดไหมว่าหลังศึกษาจบแล้วจำทำอย่างไรต่อ จะกลับมาหางานที่ประเทศไทย หรือว่าจะลองหางานทำที่ประเทศแคนาดา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับนักศึกษาชาวงต่างชาติอย่างเรา ที่จะต้องมาทำการศึกษา และพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใ0สำหรับท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญารีนั้นในปัจจุบันมีงานรองรับอย่างมากมาย แต่อยากจะขอแนะนำว่าให้ทำการศึกษาปริญญาโทต่อควบคู่ไปด้วย เพราะว่าในแคนาด้านนั้นมีความต้องการนักศึกษาที่จบระดับปริญญาโทเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานที่ได้รับความนิยม และมีผลตอบแทนที่ดีอาทิ

  • -งานทางด้านการคมนาคม และการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งงานด้านนี้มีความต้องการคนต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารการค้าระหว่างประเทศได้
  • -การธนาคาร และการท่องเที่ยว ก็ถือว่าเป็นอีกตลาดของการหางานซึ่งถือว่าได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน

สำหรับท่านที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาพิเศษต่างๆ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้เปรียบกว่าคนที่จบจากสาขาทั่วไป เพราะนักศึกษาที่จบจากสาขาเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นพิเศษอาทิ งานด้านปิโตรเลียม ,วิศวกรรมซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ , การสร้างแอนนิเมชั่น อุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

เมื่อท่านเรียนจบแล้วคุณสามารถเริ่มต้นหางานได้เลย แต้คุณจะต้องทำเรื่อง เพื่อขออนุญาตทำงานภายหลังการจบการศึกษา (Post Graduation Work Permit – PGWP) หลังจากยื่นขอแล้ว คุณจะสามารถคงอยู่ในประเทศได้ภายใต้ การขอ อนุญาตทำงาน PGWP  3 ปี โดยจะสามารถอยู่ในประเทศได้ยาวนานเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนที่นั่นนานแค่ไหนซึ่งคุณจะได้เปรียบมากหากคุณได้เรียนเป็นเวลาหลายปี โดยจะทำให้คุณมีเวลาเพียงพอที่จะได้รับประสบการณ์ และสามารถหาช่องทางการทำงานต่อในอนาคตได้