ปัญหาอาชญากรรมในแคนาดา กับปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

ประเทศแคนาดาแคนาดา แห่งทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จากอาณาเขตของประเทศขนาดกว้างขวางขนาดนี้ จึงเกิดค่านิยมของสังคมแคนาดาอันหยั่งรากลึกไปยังจิตสำนึกของ ประชาชนทุกคน คือ การส่งเสริมและการเคารพสิทธิ – เสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานอันมีความสำคัญที่สุด ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลของแคนาดา อ้าแขนรับชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการ ชาวต่างชาติสามารถเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศนี้ได้ โดยชนชาตินั้นๆ ยังคงสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามแบบขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงวัฒนธรรม ฉบับดั้งเดิมของตนได้ เพราะฉะนั้น ประชากรของแคนาดาจึงเต็มไปด้วยผู้คนจากเชื้อชาติต่างๆ มากมายมาอยู่รวมกัน โดยชนชาติที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ก็คือชาวเอเชียนั่นเอง

แคนาดามีสถิติการเกิดคดี หรืออาชญากรรมรุนแรงระดับต่ำมาก แต่กลับไม่ติดอันดับ Top 5 ประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะเสียคะแนนไปกับเรื่องประชาชนสามารถเข้าถึงอาวุธได้โดยง่าย อีกหนึ่งเหตุผลคือ แคนาดาส่งทหารไปร่วมรบในสงครามอัฟกานิสถาน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ถูกมองว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่แคนาดาเป็นหนึ่งในเป้าโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดาอำนาจในการกำหนดกฎหมายอาญาและกฎของการสอบสวนจะตกเป็นของรัฐสภาสหพันธรัฐ ส่วนจังหวัดจะร่วมกันรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนอำนาจในการฟ้องร้องความผิดทางอาญาได้รับมอบหมายให้กับทางรัฐบาลสหรัฐรับผิดชอบไป ในเรื่องของกฎหมายและแนวทางการพิจารณา ทำเหมือนกันทั่วประเทศ แต่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดเรื่องของระดับของการบังคับใช้

สถิติข้อมูลของประเทศแคนาดา

ภูมิภาค มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำสุดในปี 2006 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันคือ Ontario ด้วยจำนวน 5,689 ต่อ 100,000 เมือง ตามด้วย Quebec จำนวน 5,909 ต่อ 100,000 ส่วนจังหวัดมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงสุดสำหรับปีที่ 9 ติดต่อกันคือ Saskatchewan  13,711 ต่อ 100,000 ส่วน Reginaเป็นเมืองมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุด ผู้หญิงชาวแคนาดาพื้นเมืองล้วนตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนรวมทั้งฆาตกรรมบ่อยครั้ง อีกทั้งยังได้รับการร้องเรียนว่าตำรวจให้ความสำคัญกับปัญหานี้ไม่เพียงพอ

จำนวนของคดีฆาตกรรมลดลงเหลือ 594 ฉบับ ปี 2007 ซึ่งน้อยกว่าปีก่อน 12 ราย 1 ใน 3 ของการฆาตกรรม ปี 2007 เป็นทำร้ายร่างกายด้วยการแทง และ อีก 1 ใน 3 เป็นอาวุธปืน ปี 2007 มีการแทง 190 คดี , การยิงอีก 188 คดี ปืนถูกนำมาใช้ 2 ใน  3 ของการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนทั้งหมด ประมาณ 84 % ของการฆาตกรรมเกิดจากคนที่รู้จักกับเหยื่อ ชายผู้ถูกฆาตกรรมส่วนใหญ่มักถูกสังหารโดยคนรู้จักคนรู้จักกับพวกเขาผ่านทางความสัมพันธ์ทางอาญาหรือคนแปลกหน้า หญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมถูกสังหารโดยเพื่อนสนิท หรืออดีตหรือสมาชิกในครอบครัว ตำรวจของแคนาดา ออกมารายงานว่าความรุนแรงทางอาญาเป็นความรุนแรงอันเกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นประมาณทุกๆ 5 ปีสถิติแคนาดาจะเริ่มดำเนินการสำรวจเหยื่อจากคดีเหล่านี้ไปทั่วประเทศ