ประวัติและความเป็นมาของประเทศแคนาดาที่น่าสนใจ

ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ทางเหนือมากที่สุดในโลก มีอาณาเขตติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอีกทั้งยังเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกอีกด้วย การปกครองในปัจจุบันใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์

หากเราย้อนไปในอดีตดินแดนผืนนี้ก่อนจะกลายมาเป็นประเทศแคนาดา ณ ปัจจุบัน มีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง อันมีหลากหลายกลุ่ม ต่อมาเมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้ออกเดินทางมาสำรวจจนพบพื้นที่นี้เข้าจนได้ จึงทำให้มีการตั้งอาณาจักรขึ้น ณ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ต่อมาในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสยอมทิ้งอาณานิคมของตนเกือบทั้งหมด ในอเมริกาเหนืออันเนื่องมาจากเหตุการณ์สงคราม 7 ปี ในปี ค.ศ.1867 ได้เกิดการควบรวมของเหล่าอาณานิคมแห่งอังกฤษทั้ง 3 แห่ง จึงทำให้ประเทศแคนาดาเกิดขึ้นมาจากรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ในตอนแรกยังมีจำนวนเพียงแค่ 4 รัฐเท่านั้น จากเขตปกครองจึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ ของการทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐรวมทั้งดินแดนต่างๆ อีกทั้งจากกระบวนการได้รับอำนาจการปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร รัฐบัญญัติแห่ง Westminster ในปี ค.ศ.1931 ได้มีการเพิ่มอำนาจการปกครองตนเอง จึงส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 และทำให้แคนาดาออกจากต่ออำนาจของรัฐสภาแห่งอังกฤษ

ประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีรัฐทั้งหมด 10 รัฐ , ดินแดนอีก 3 แห่ง มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยอันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อันมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 เป็นประมุขประจำชาติ ประเทศแคนาดามีภาษาทางการประจำประเทศ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวล้ำในเรื่องของเทคโนโลยี จึงจัดเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจอันหลากหลาย โดยมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ โดดเด่นทางด้านการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังเป็นประเทศอันมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพการศึกษาสูง เพราะให้ความสำคัญต่อระบบการศึกษามาก ใช้จ่ายเงินทางด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-7 สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปพักผ่อน ก็มีกิจกรรม บันเทิงใจให้เลือกมากมาย เช่น การเล่นสกี , ตั้งแคมป์ในป่า , ปีนเขา , ขี่จักรยานชมเมือง และ เมือง Vancouver ก็เป็นอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น stanley park สวนสาธารณะอันโดดเด่น มีมากกว่า 1,000 เอเคอร์ มีชื่อเสียง สวนเขียวแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ , การแสดงโชว์ของปลาวาฬ , โชว์ปลาโลมา เป็นต้น