จะติดต่อสถานทูตไทยในแคนาดาต้องรู้อะไรบ้าง

การไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น สถานที่สำคัญที่คนไทยเราต้องรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากจะต้องเดินทางไปติดต่อบ่อยครั้ง นั่นคือสถานทูตของประเทศไทยที่ตั้งประจำอยู่ ณ ประเทศนั้นๆ แต่การจะไปติดต่อสถานทูตเราต้องมีความรู้ มีข้อมูลด้วย เพื่อให้การติดต่อไม่ติดขัดจนต้องเสียเวลาไปเปล่า สำหรับการติดต่อสถานทูตรไทยในแคนาดาต้องรู้อะไรบ้าง

สถานที่ตั้งของสถานทูตไทยในแคนาดา

จะไปสถานทูตไทย สำคัญต้องรู้จักที่ตั้งกันก่อน สถานทูตไทยในแคนาดานั้นมีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 180 ถนน ไอส์แลนด์ พาร์ค ไดร์ฟ ออตตาวา เบอร์โทรศัพท์ได้แก่ 1(613) 722 4444 เบอร์แฟ็กซ์ 1(613) 722 6624 เปิดทำการส่วนของเอกอัครราชทูตทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-17.00 น. ของแต่ละวัน แต่หากต้องการไปติดต่อฝ่ายกงสุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่า หนังสือเดินทาง งานทะเบียนและนิติกร จะต้องปรับเวลาหน่อย วันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิม แต่ว่าจะปรับเวลาเป็น 09.30-11.30น. (ช่วงเช้า) และ 13.30-15.00 น.(ช่วงบ่าย) ไปให้ถูกที่ถูกวัน ถูกเวลาด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยวเปล่า

วันหยุดราชการ

อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญก่อนวางแผนการเดินทางไปติดต่อธุระที่สถานทูตนั่นคือ วันหยุดราชการเนื่องจากสถานทูตไทยในแคนาดาจะมีวันหยุดสองลักษณะคือ วันหยุดตามปฏิทินไทย และวันหยุดราชการตามปฏิทินของแคนนาดา ซึ่งวันหยุดตามปฏิทินแคนาดาได้แก่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม หยุดวัน Good Friday วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม หยุดวัน Victoria Day วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม หยุดวันชดเชย วันแคนาดา และอีกมากมาย เราสามารถเข้าไปสอบตารางวันหยุดได้กับทางสถานทูต หรือ เช็คกับเว็บไซต์ข้อมูลสถานทูตได้

การหาข้อมูลจากเว็บไซต์

ก่อนจะไปติดต่อผ่านสถานทูตไทยในแคนาดานั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่เราต้องศึกษาเรื่องที่เราจะไปติดต่อด้วยว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร รวมถึงการกรอกแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม และเอกสารต้องเตรียมไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถหาได้จากเว็บไซต์สถานทูตไทยอยู่แล้ว อย่างเช่น หากเราต้องการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนทั่วไปเราอาจจะต้องเข้าไปเช็คข้อมูลเอกสาร และ โหลดแบบฟอร์มเพื่อนำมากรอกก่อนได้เพื่อประหยัดเวลา จากนั้นก็เข้าไปติดต่อได้จะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น หากไม่เข้าใจแนะนำว่าควรโทรไปสอบถามให้เข้าใจเสียก่อนเพื่อให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องที่สุด

หน่วยงานอื่นในแคนาดา

ไม่เพียงแค่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวาเท่านั้น ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในแคนาดาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ , สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์, สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโตรอนโต, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเอดมันตัน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งก็มีหน้าที่และพันธกิจแตกต่างกันไปแต่หากเดือดร้อนจริงก็สามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือได้