ข้อควรรู้ก่อนมาศึกษาต่อในประเทศแคนาดา

    การได้มาศึกษาต่อต่างประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ และเป็นการฝึกใช้ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย หากท่านมั่นใจ และเตรียมใจแล้วที่จะมาค้นหาประสบการณ์ในต่างแดนนั้น ก่อนอื่นเลยต้องมีการเตรียมตัวศึกษา ข้อมูลต่างๆ ของประทศที่จะไปศึกษา การได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น  การแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยวิธีการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นบันไดปูทางให้เราเติบโต และพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีศักยภาพในภายภาคหน้า

การศึกษาข้อมูลต่างๆ  ก่อนมาอาศัยอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะว่าการมาศึกษาต่อที่นี่ต้องใช้เวลาเรียนหลายปี เมื่อมาเรียนแล้วต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว อาทิ

  • -สภาพแวดล้อมโดยรวมของแคนาดา ภูมิประเทศของที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีพร้อมทั้งภูเขา แม่น้ำ และป่าไม้เขียวขจี นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว สำหรับคนที่รัก และชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ
  • -ข้อมูลสถานศึกษา และบรรยากาศการใช้ชีวิตประจำวันของที่นั่น  ชั้นเรียนของประเทศแคนาดานั้นมีบรรยากาศที่คล้ายกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศทางฝั่งตะวันตก ที่จะเน้นการโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเข้าเรียนจึงควรเตรียมพร้อมด้วยการอ่านหนังสือและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้า
  • -สังคมส่วนใหญ่ และการเข้าสังคม ผู้คนในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่มีนิสัยชัดเจนตรงไปตรงมา ใจกว้าง และยินดีที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ การปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่นจึงไม่ยากลำบากเท่าไรนัก แต่ก็ต้องพึงระลึกว่าเราเป็นชาวต่างชาติ อาจจะมีกฎหมาย หรือความเชื่อบางอย่างที่เราไม่ชอบ แต่เราก็ต้องยอมรับเพราะนั่นคือความเชื่อ และกฎโดยรวมของที่นั่น