การขอสัญชาติ แคนาดา อีกหนึ่งประเทศในความฝันของหลายท่าน

แคนาดาถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้คนจำนวนมากต้องการไปอยู่อาศัยด้วยเหตุผลคือเป็นประเทศที่ได้รับการยกให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ไม่แปลกใครก็ย่อมอยากใช้ชีวิตดี ๆ กันทั้งนั้น ทว่าการจะขอสัญชาติแคนาดาต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันหากเป็นคนปกติกรณีไม่ได้มีญาติพี่น้องหรือแต่งงานกับคนแคนาดาโดยตรง ลองมาดูเรื่องของการขอสัญชาติแคนาดาไปพร้อม ๆ กันได้เลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เรื่องของการขอสัญชาติแคนาดา

ต้องแยกออกให้ชัดเจนก่อนว่าจริง ๆ แล้วการจะขอสัญชาติแคนาดาโดยตรงเลยไม่สามารถทำได้อย่างที่บอกไป สิ่งที่ทุกคนจะได้นั่นคือวีซ่าถาวร หรือที่เรียกกันว่า PR Canada โดยการแบ่งแยกของผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยในแคนาดาจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยได้ดังนี้

  1. กลุ่มนักลงทุน – คนที่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่ในแคนาดาต้องมีการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารในประเทศแคนาดาขั้นต่ำคนละ 4 แสนดอลลาร์แคนาดา ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี และไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ เป็นการตอบแทนทั้งสิ้น
  2. กลุ่มนักธุรกิจ – ผู้ต้องการย้ายไปในแคนาดากลุ่มนี้ต้องมีการเปิดธุรกิจในแคนาดาขั้นต่ำเป็นเวลา 1 ปี มีพนักงานชาวแคนาดาอยู่ในธุรกิจอย่างต่ำ 1 คน
  3. กลุ่มนักวิชาชีพ – กลุ่มที่ประเทศแคนาดาต้องการทุกปีอยู่แล้วคือ แพทย์, พยาบาล, วิศวกร ขณะที่กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักกฎหมาย, นักการเงิน, นักบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จะต้องการตามความเหมาะสมในแต่ละปี
  4. กลุ่มผู้ลี้ภัย – คนกลุ่มนี้ต้องมาจากประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
  5. กลุ่มแรงงานต่างชาติชั่วคราว – ต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปทำงานใช้งานงาน เป็นคนต่างชาติและทำได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

กรณีกลุ่มผู้เข้าเมืองของแคนาดา 1-4 เมื่อทำ PR Canada เรียบร้อยและอาศัยอยู่ในประเทศเกิน 3 ปีจะมีสิทธิ์ในการของ Citizen หรือการขอเป็นพลเมืองแคนาดา ขณะที่กลุ่มผู้อพยพกลุ่มที่ 5 ต้องเคยทำงานในประเทศนี้ครบ 2 ปี แล้วค่อยดำเนินเรื่องในการขอทำ PR ให้ครบ 1 ปี เมื่อผ่านแล้วจึงมีสิทธิ์ขอเป็นพลเมืองของประเทศนี้ได้

ต้องบอกก่อนว่าจริง ๆ แล้วการทำ PR หรือวีซ่าถาวรแบบนี้มีสิทธิ์เทียบเท่ากับการเป็นคนแคนาดาได้เลยยกเว้นไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง ได้เลย ที่สำคัญการทำ PR Canada จะต้องพักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันตลอด 5 ปีนี้ นับว่าเป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยเหมือนกันกับการจะขอเป็นพลเมืองหรือขอสัญชาติแคนาดา อีกทั้งเอกสารต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมการให้ครบถ้วนด้วยจึงจะมีโอกาสทำ PR ผ่าน