เรียนและทำงานไปด้วยในแคนาดา สร้างรายได้ระหว่างเรียน

  แคนาดาประเทศที่มีนักเรียนจากต่างชาตินั้นให้ความนิยมเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เพราะด้วยรูปแบบของการใช้ชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนในช่วงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เนวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง  ชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อที่แคนาดา นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มมองหาช่องทางทำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์และสามารถหารายได้เสริมควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ แต่ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราต้องศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจ การทำงานในระหว่างเรียนมี 3 ประเภท – Work on campus-ทำงานกับสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่ทำหาร ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time student) และต้องมีมีวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ การทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN) – Work as a co-op Read More …

นักศึกษาเตรียมพร้อมอย่างไรในการอาศัยอยู่ที่แคนาดา

แคนาดาประเทศที่นักเรียนนักศึกษาทั่วโลกให้ความนิยมอยากมาเรียนต่อที่นี่เป็นจำนวนมาก เพราะด้วยอากาศที่ดี ภูมิประเทศที่สวยงาม ปละด้วยสภาพสังคมที่ไม่วุ่นวาย นั่นเองทำให้ปีๆ หนึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งใหลเข้ามาศึกษาที่ประเทศแห่งนี้อย่างมากมาย เมื่อท่านได้วางแฟนแล้วว่าจะมาเรียนต่อที่แคนาดานั้นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งการวางแผนสถานที่พักอาศัย และการศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าคุณต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนมาศึกษาต่อที่แคนาดา หากลองเปรียบเทียบแล้วค่าครองชีพในแคนาดานั้นจะถูกว่าประเทศทางฝั่งอเมริกาหรืออังกฤษ อันดับแรกเรามาดูกันในเรื่องของที่อยู่อาศัยกันก่อน ซึ่งในปีแรกนั้นส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาอาศัยอยู่ที่แคนาดาจะพักที่หอพักในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่า residence โดยจะเป็นการแชร์ ห้องกับเพื่อที่อาศัยอยู่ร่วมกัน สำหรับห้องที่มีเครื่องอำรวยความสะดวกสบายนั้นราคาจะอยู่ที่  3,000 – 5,000 CAD$ ต่อปีสำหรับการพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ จะแชร์บ้านหรือพาร์ทเม้นท์กับนักเรียนอื่น ๆ เพื่อแบ่งแยกค่าใช้จ่าย ซึ่งที่นี่เองคุณจะเช่าห้อง และแชร์ห้องครัว ห้องน้ำและห้องรับแขก ซึ่งราคาค่าเช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรืออาจจะมองที่พักแบบ โฮมสเตย์ โดยคุณจะต้องเข้าพักอาศัยอยู่กับ host family ในแคนาดา จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม initial placement fee เป็นเงินจำนวน Read More …