การศึกษาต่อที่แคนาดา

ในการจะศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานั้นทำได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ต้องดูให้อยู่ในเกณ์ขอบเขตความรับผิดชอบของมณฑลนั้นๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายของแคนาดา เพราะในแต่มณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 -5 ปี ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนต่ออีก 1-2 ปี เมื่อถึงตอนอายุ 6 ปี ต่อด้วยการเรียนชั้นเกรด 1 ในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11 หรือ 12 ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้นๆ หลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย CEGEP และสายอาชีพได้ โดยจะแบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา เด็กแคนาดาทุกคนเมื่ออายุถึง 6 ปี ต้องเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ เกรด 1 จะต้องเรียนถึงเกรดไหนนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งอยู่ในราวๆ เกรด 6 เกรด 7 และ Read More …