Bodwell High School โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงในแคนาดา

ประเทศแคนาดา นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดานั้นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และที่สำคัญวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยสถาบันของแคนาดาก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนก็ไม่สูงมาก Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่เปิดสอนให้กับ ชาย –หญิง ในประเทศแคนาดา ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ ชั้น 8 – 12 พร้อมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ใน  แวนคูเวอร์ (Vancouver)  ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจาก รัฐบริติชโคลัมเบีย จากสถิติที่ผ่านมากว่า 97 % ของนักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้มากมาย จุดประสงค์ของการเรียนการสอนของโรงเรียนประจำแห่งนี้ก็คือ เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน Read More …