ข้อควรรู้ก่อนมาศึกษาต่อในประเทศแคนาดา

15

    การได้มาศึกษาต่อต่างประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ และเป็นการฝึกใช้ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย หากท่านมั่นใจ และเตรียมใจแล้วที่จะมาค้นหาประสบการณ์ในต่างแดนนั้น ก่อนอื่นเลยต้องมีการเตรียมตัวศึกษา ข้อมูลต่างๆ ของประทศที่จะไปศึกษา การได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น  การแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยวิธีการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นบันไดปูทางให้เราเติบโต และพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีศักยภาพในภายภาคหน้า การศึกษาข้อมูลต่างๆ  ก่อนมาอาศัยอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะว่าการมาศึกษาต่อที่นี่ต้องใช้เวลาเรียนหลายปี เมื่อมาเรียนแล้วต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว อาทิ -สภาพแวดล้อมโดยรวมของแคนาดา ภูมิประเทศของที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีพร้อมทั้งภูเขา แม่น้ำ และป่าไม้เขียวขจี นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว สำหรับคนที่รัก และชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ -ข้อมูลสถานศึกษา และบรรยากาศการใช้ชีวิตประจำวันของที่นั่น  ชั้นเรียนของประเทศแคนาดานั้นมีบรรยากาศที่คล้ายกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศทางฝั่งตะวันตก ที่จะเน้นการโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเข้าเรียนจึงควรเตรียมพร้อมด้วยการอ่านหนังสือและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้า -สังคมส่วนใหญ่ และการเข้าสังคม ผู้คนในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่มีนิสัยชัดเจนตรงไปตรงมา ใจกว้าง Read More …

วางแผนอนาคตหลังเรียนจบ และการหางานในแคนาดา

3

  การมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นบันไดที่จะปูทางให้เราสามารถสร้างทางเลือกในกาต่อยอดเพื่อหาวงานในอนาคตได้ ท่านเคยคิดไหมว่าหลังศึกษาจบแล้วจำทำอย่างไรต่อ จะกลับมาหางานที่ประเทศไทย หรือว่าจะลองหางานทำที่ประเทศแคนาดา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับนักศึกษาชาวงต่างชาติอย่างเรา ที่จะต้องมาทำการศึกษา และพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใ0สำหรับท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญารีนั้นในปัจจุบันมีงานรองรับอย่างมากมาย แต่อยากจะขอแนะนำว่าให้ทำการศึกษาปริญญาโทต่อควบคู่ไปด้วย เพราะว่าในแคนาด้านนั้นมีความต้องการนักศึกษาที่จบระดับปริญญาโทเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานที่ได้รับความนิยม และมีผลตอบแทนที่ดีอาทิ -งานทางด้านการคมนาคม และการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งงานด้านนี้มีความต้องการคนต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารการค้าระหว่างประเทศได้ -การธนาคาร และการท่องเที่ยว ก็ถือว่าเป็นอีกตลาดของการหางานซึ่งถือว่าได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน สำหรับท่านที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาพิเศษต่างๆ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้เปรียบกว่าคนที่จบจากสาขาทั่วไป เพราะนักศึกษาที่จบจากสาขาเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นพิเศษอาทิ งานด้านปิโตรเลียม ,วิศวกรรมซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ , การสร้างแอนนิเมชั่น อุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เมื่อท่านเรียนจบแล้วคุณสามารถเริ่มต้นหางานได้เลย แต้คุณจะต้องทำเรื่อง เพื่อขออนุญาตทำงานภายหลังการจบการศึกษา (Post Graduation Work Permit – Read More …

เรียนและทำงานไปด้วยในแคนาดา สร้างรายได้ระหว่างเรียน

4

  แคนาดาประเทศที่มีนักเรียนจากต่างชาตินั้นให้ความนิยมเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เพราะด้วยรูปแบบของการใช้ชีวิตที่นี่ดูเหมือนจะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนในช่วงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เนวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง  ชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อที่แคนาดา นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มมองหาช่องทางทำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์และสามารถหารายได้เสริมควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ แต่ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราต้องศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจ การทำงานในระหว่างเรียนมี 3 ประเภท – Work on campus-ทำงานกับสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่ทำหาร ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time student) และต้องมีมีวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ การทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN) – Work as a co-op Read More …

นักศึกษาเตรียมพร้อมอย่างไรในการอาศัยอยู่ที่แคนาดา

11

แคนาดาประเทศที่นักเรียนนักศึกษาทั่วโลกให้ความนิยมอยากมาเรียนต่อที่นี่เป็นจำนวนมาก เพราะด้วยอากาศที่ดี ภูมิประเทศที่สวยงาม ปละด้วยสภาพสังคมที่ไม่วุ่นวาย นั่นเองทำให้ปีๆ หนึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งใหลเข้ามาศึกษาที่ประเทศแห่งนี้อย่างมากมาย เมื่อท่านได้วางแฟนแล้วว่าจะมาเรียนต่อที่แคนาดานั้นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งการวางแผนสถานที่พักอาศัย และการศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าคุณต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนมาศึกษาต่อที่แคนาดา หากลองเปรียบเทียบแล้วค่าครองชีพในแคนาดานั้นจะถูกว่าประเทศทางฝั่งอเมริกาหรืออังกฤษ อันดับแรกเรามาดูกันในเรื่องของที่อยู่อาศัยกันก่อน ซึ่งในปีแรกนั้นส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาอาศัยอยู่ที่แคนาดาจะพักที่หอพักในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่า residence โดยจะเป็นการแชร์ ห้องกับเพื่อที่อาศัยอยู่ร่วมกัน สำหรับห้องที่มีเครื่องอำรวยความสะดวกสบายนั้นราคาจะอยู่ที่  3,000 – 5,000 CAD$ ต่อปีสำหรับการพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ จะแชร์บ้านหรือพาร์ทเม้นท์กับนักเรียนอื่น ๆ เพื่อแบ่งแยกค่าใช้จ่าย ซึ่งที่นี่เองคุณจะเช่าห้อง และแชร์ห้องครัว ห้องน้ำและห้องรับแขก ซึ่งราคาค่าเช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรืออาจจะมองที่พักแบบ โฮมสเตย์ โดยคุณจะต้องเข้าพักอาศัยอยู่กับ host family ในแคนาดา จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม initial placement fee เป็นเงินจำนวน Read More …

อยากเรียนโรงเรียนภาษาในประเทศแคนนาดาควรทำอย่างไร

canada school

การที่เราจะเรียนโรงเรียนภาษาที่แคนนาดาเราต้องมีทุนที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างมาก เพราะปัจจัยหลักๆ ในการเรียนในต่างประเทศต้องเงินที่ค่อนข้างเลยทีเดียว รึเด็กบางคนที่ตั้งใจจนสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศแคนนาดาได้สำเร็จ แต่สำหรับที่ไม่ค่อยมีเงินทุนในการเรียนมาก ก็จะไม่สามารถเลือกโรงเรียนที่เราอยากจะไปเรียนได้เลย ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม คือพยายามศึกษาภาษาแคนนาดาให้ได้มากที่สุด เมื่อเราไปเรียนโรงเรียนภาษาที่แคนนาดาเราจะได้ไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นในห้อง มีที่โรงเรียนภาษามากมายในแคนนาดา มีให้เลือกตามความชอบและความถนัดดังนี้ Berlitz Canada Inc. ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต มีหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์คนที่ต้องเรียนภาษาอย่างจริงจัง มีประสบการณ์การทางด้านการสอนอย่างยาวนาน เหมาะสำหรับคนที่ชอบไปเรียนกันเป็นกลุ่มๆ เป็นอย่างมาก CSLI – Canadian as a Second Language Institute ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ มีลักษณะเฉพาะก็คือนักเรียนมีสิทธิ์ใช้ห้องพักผ่อน มีไมโครเวฟและตู้เย็นสามารถกินกาแฟไปด้วย มีอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ด้วย และยังมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับสถานที่และเพื่อนจากชาติอื่นๆ Hansa Language Centre เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมที่สูงมากๆ ซึ่งมีทั้งหมด 2 สาขาด้วยกัน ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต้ Read More …

การศึกษาต่อที่แคนาดา

Study  in Canada

ในการจะศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานั้นทำได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ต้องดูให้อยู่ในเกณ์ขอบเขตความรับผิดชอบของมณฑลนั้นๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายของแคนาดา เพราะในแต่มณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 -5 ปี ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนต่ออีก 1-2 ปี เมื่อถึงตอนอายุ 6 ปี ต่อด้วยการเรียนชั้นเกรด 1 ในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11 หรือ 12 ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้นๆ หลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย CEGEP และสายอาชีพได้ โดยจะแบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา เด็กแคนาดาทุกคนเมื่ออายุถึง 6 ปี ต้องเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ เกรด 1 จะต้องเรียนถึงเกรดไหนนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งอยู่ในราวๆ เกรด 6 เกรด 7 และ Read More …

Bodwell High School โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงในแคนาดา

canada school

ประเทศแคนาดา นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดานั้นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และที่สำคัญวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยสถาบันของแคนาดาก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนก็ไม่สูงมาก Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่เปิดสอนให้กับ ชาย –หญิง ในประเทศแคนาดา ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ ชั้น 8 – 12 พร้อมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ใน  แวนคูเวอร์ (Vancouver)  ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจาก รัฐบริติชโคลัมเบีย จากสถิติที่ผ่านมากว่า 97 % ของนักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้มากมาย จุดประสงค์ของการเรียนการสอนของโรงเรียนประจำแห่งนี้ก็คือ เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน Read More …